Kategorya ng mga Problemang maaaring Idulog

■ Pambubugbog at iba pang uri ng pananakit, at pagmaltratong emosyonal at sikolohikal
■ Problema sa visa
■ Pagpapakasal/ Pakikipaghihiwalay ng ligal
■ Pang-aabuso/Karapatan ng Bata, Isyung may kaugnayan sa mga Japanese-Filipino children (JFC)
■ Problema na may kinalaman sa batas
■ Problema sa trabaho
■ Kalusugan ng katawan at pag-iisip
■ Problema sa relasyon ng pamilya
■ Nasyonalidad ng bata
■ Pakikitungo sa kapwa
■ Problema sa edukasyon
■ Mga bagay na may kaugnayan sa pagbubuntis
■ Pag-unawa at pagtanggap sa kultura

Comments are closed.